21 January, 2008

Rudraksh(Rudraksh)

Album / Movie
Rudraksh
Singers
Kunal
Lyricist
??
Composer
??
Year
??

Singer Version

Rudraksham Shool Veejam
Shakti Vardhan Samhaaran
Rudraksham Shool Veejam
Shakti Vardhan Samhaaran

Zahar Neela Dhuaan
Jisako Bhi Chhua
Zahar Neela Dhuaan
Jisako Bhi Chhua
Wo To Gaya Usane Saha
Aks Wo Pa Ke Naqsh Wo Pa Ke
Hone Laga Hai Qahar
Ab Kya Hoga
Ab Kya Hoga

Paritraanaay Saadhunaam Vinaashaayashch Dushkritaam
Dharm Sansthaapanaarthaay Sambhavaami Yuge-Yuge

Vishaila Ye Nasha
Jisako Bhi Dansa
Vishaila Ye Nasha
Jisako Bhi Dansa
Vo Ho Gaya Usaka Nishaan
Ho
Roop Wo Pa Ke
Rang Wo Pa Ke
Hone Laga Hai Qahar
Ab Kya Hoga
Ab Kya Hoga

Nirvikaara Nirmala Vinaya Nidaakaara Nidaakuva
Nirpakaara Nishphala Shaanta Nishkaam Nirbhaktava
Nityamukta Nirvikaara Nishprapancham Niraashaya
Nityashuddha Nityabuddha Nirvriddha Nirantara
Nirvikaara Nirmala Vinaya Nidaakaara Nidaakuva
Nirpakaara Nishphala Shaanta Nishkaam Nirbhaktava
Nityamukta Nirvikaara Nishprapancham Niraashaya
Nityashuddha Nityabuddha Nirvriddha Nirantara

Ab Kya Hoga
Rudraksham

Poet Version
??

Composer Version
??

No comments: